• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Teoria rynków efektywnych a inwestowanie.

Dużo osób znakomicie wie co to są środki masowego przekazu. Jednak czego tak de facto dostarczają nam media? Czy informacje oraz zdarzenia są zawsze opisywane sumiennie a informacje przetestowane. Skąd możemy wiedzie czy media nas nie okłamują? Są przeróżnego typu środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne i media komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się najczęściej z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne z reguły i utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, jakkolwiek także z reklam. Media dzielimy też na prasę, radio oraz telewizję a też strony rodzaju ANCHOR. Media dzielimy również na oryginalne media i stare media. Nie każdy też zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas oddziałują. Niejednokrotnie to na bazie mediów i informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają kolosalny wpływ na nas, odbiorców. I w wielu przypadkach to wykorzystują. Wobec tego kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o media.

1. Wejdź

2. Sprawdź teraz

Wpływ zmian demograficznych na gospodarkę.

Categories: Biznes

Comments are closed.